Priekules Veloklubs realizē LEADER projektu

Biedrības “Priekules Veloklubs” darbības mērķi ir saistīti ar veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu.

Lai palielinātu interesi par aktīvo dzīvesveidu un nodrošinātu jau rīkoto pasākumu labāku organizēšanu un daudzveidību, lai pilnveidotu un dažādotu sporta aktīvās atpūtās iespējas plašākam interesentu lokam, projekta ietvaros tika iegādāti desmit SUP dēļi, desmit airi un divpadsmit dažāda izmēra glābšanas vestes. Jau sākoties vasaras sezonai, biedrība rīkos pasākumus uz ūdens, lai parādītu SUP dēļu daudzveidīgo pielietojumu, piemēram sērfingam, atpūtas braucieniem, ceļojumiem un, protams, arī sacensībām.

 

Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, pateicoties vietējas rīcības grupas “Biedrība “Liepājas rajona partnerība””, Lauku atbalsta dienesta un Dienvidkurzemes novada pašvaldības atbalstam.

Uz tikšanos, biedrības rīkotajos pasākumos!