PAPLAKAS STACIJA

Stacijas sākotnējais nosaukums bija PLEIKE.

Ēku komplekss patreiz ir z/s ‘Stiebriņi” īpašumā, iznomāts sporta biedrībai „Kanu atvars” publisku pasākumu organizēšanai. Realizēti divi LEADER projekti teritorijas labiekārtošanai, reiterapijas rampas piebūvei pie bagāžas glabātuves un sakarnieku telpu pārbūve sociālo un publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai.

Izbaudiet neaizmirstamas emocijas! Aplūkojot un sajūtot zirgu pasaules atmosfēru, piedaloties tematiskās ekskursijās zirga pajūgā vai mugurā Paplakas stacijas apkārtnē.

Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni +371 26534780

E-pasts: kanuatvars@inbox.lv

Koordinātes: 56.44637719744797

 

 

Paplakas stacija tika atvērta 1879. gadā uz Liepājas – Vaiņodes dzelzceļa līnijas, tad izbūvēja atzarojumu uz akmeņlauztuvēm Liepājas ostas paplašināšanai.

1919. gadā tika uzcelta jauna stacijas ēka, kas darbojās pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, bet tika pilnībā iznīcināta otrā Pasaules karā.

Pēc kara periodā visā Padomju Savienības teritorijā tika atjaunotas dzelzceļa stacijas pēc tipveida projektiem.

Paplakas stacija kāda tā redzama šodien tika nodota ekspluatācijā 1952. gadā, kā maza izmēra dzelzceļu staciju ēku komplekss.

*Galvenā stacijas ēka, kurā atradās uzgaidāmā telpa, sakarnieku un biļešu kases telpas, kā arī vienistabu dienesta dzīvoklis.

*Bagāžas (inventāra) uzglabāšanas telpa

*Tualete (vīriešu, sieviešu ar palīgtelpām inventāram)

*Dzelzceļa smago kravu iekraušanas/izkraušanas rampa