Evelīna Grāmatniece

1899. gada 22. aprīlī Krotes ‘’Stūru’’ mājās dzimusi daudziem mazāk zināma, taču Latvijas, it sevišķi Liepājas, kultūrvēsturē arī nozīmīga persona – literāte, žurnāliste, sabiedriska darbiniece  Evelīna Grāmatniece, vēlāk Dūka, pseidonīms Sibilla.

E. Grāmatniece  bijusi precējusies ar laikraksta ‘’Kurzemes Vārds’’  izdevēju Kristapu Grāmatnieku. Savulaik E. Grāmatnieci kā pirmo sievieti ievēlēja Liepājas pilsētas valdē, kur viņa aizstāvēja sieviešu tiesības. E. Grāmatniece ir dzejoļu, lugu, tulkojumu, stāstu, noveļu autore. Iznācis arī viņas dzejoļu krājums ‘’Saulrietu gaismā.’’ Tomēr visvairāk viņas darbi publicēti periodikā, it sevišķi laikrakstā ‘’Kurzemes Vārds.’’ Vairākas lugas uzvestas gan Latvijā, gan ārzemēs. 1944. gadā E. Grāmatniece devās bēgļu gaitās un no 1949. gada dzīvoja Amerikā – Bostonā, kur 1985. gadā mira.

E. Grāmatnieces darbos jaušams, ka arvien viņa domājusi par savu Kurzemi, dzimto vietu un tēva mājām.

 

Mana pļava

Cilvēku mitekļi,

Nams aiz nama.

Siena aiz sienas,

Uz simtu četrdesmit vienas

Dienvidus garās ielas

 

Aiz visām šīm sienām,

Simtu četrdesmit vienām,

Ir-pļava,

Kādas nav te nevienam,-

…Ar zilzaļu zāli un rasu.

___________________________

…Ak, manas bērnības tālās pļavas!

Šalcošu mežu lokos,

Skuju un lapu kokos,

Ar avotiem, strautiem un sauli.

Īstu sauli!…

Ar smilgām un pīpeņu ziediem,

Un neaizmirstulēm,

Kas nu ir – jāaizmirst.


Pārnākot

 Pārnācu naktī, – bija krēslā viss tīts,

Austrumos sārtojās vasaras rīts.

Tekas mīļas, tik parastas te,-

Sēta…un celiņš…un laukmale.

 

Zem ābelēm kreses un pīpenes zied,

Bet tālāk plaukst rozes, un smaržas lied.

Paceļas migla kā šķidrauts smalks,

Pār mežmalas grāvi, kur aizvelkas valks.

 

Kā senāk, viss sirdij tik tuvu te mīt,

Tik tu māt, vairs neiznāc sagaidīt.

Un vecajām takām nu jauna nāk klāt,-

Pie Tevis uz kapsētu vada tā, māt.-

Lita Vēkause - Tūrisma organizatore Krotē