dzejas izlase “Kam ziedi, mežābele”

Alfrēda Krūkļa simtgade pamudinājusi atskatīties uz dzejnieka devumu.

Tāpēc Priekules novada pašvaldībai, sadarbībā ar izdevniecību ’’Jumava’’, tapusi brīnišķīga dāvana A. Krūkļa dzejas mīļotājiem – dzejas izlase ‘’Kam ziedi, mežābele’’. Tajā ievietoti populārāko dziesmu teksti, kuru autors ir A.Krūklis. Krūkļa dzejas rindas reiz izlasītas ilgi palika cilvēku domās. Kādam vārdu skaistais plūdums iedvesa mieru, kādam prieku, dungojot līdzi dziesmām “Sens, tik sens ir tas stāsts”,  “Mežrozīte”, “Teic, kur zeme tā”. Iespējams, daudziem pat populārās dziesmas nesaistījās ar Alfrēda Krūkļa vārdu. Tomēr visražīgākā sadarbība dziesmu tekstu jomā dzejniekam bijusi tieši ar Maestro – komponistu Raimondu Paulu, kopīgi sarakstot virkni sirsnīgu un tautā iemīļotu dziesmu. Klausoties tajās dažubrīd pat šķiet, ka Krūkļa dziesmu teksti rakstīti ar īpašu melodiskuma kodu, kas tik dabiski savij tos ar melodiju.

Dzejnieks, tulkotājs, prozas, operešu libretu un dziesmu tekstu autors Alfrēds Krūklis dzimis Liepājas pusē, Krotes “Būdniekos” 1921. gada 11. maijā.

Dzejas izlasi iespējams iegādāties Priekules Tūrisma informācijas centrā.