Dižkoki Priekules novadā

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem, Priekules novadā ir 46 dižkoki. Virgas pagastā – 4, Priekulē un Priekules pagastā – 3,  Gramzdas pagastā – 8, Bunkas pagastā – 10, bet Kalētu pagastā – 21 dižkoks un potenciālais dižkoks. Privātajā Julitas Klušas visai plašajā Latvijas dižkoku datubāzē  un beļģa Tima veidotā vispasaules dižkoku datubāzē ir ziņas par 30 Priekules novada dižkokiem. Dažu no tiem valsts datubāzē nav.

Dižkoki ir Latvijas fenomens. Pēc visai izvērstas dižozolu bendēšanas Latvijā dižozolu skaits ir simts (!) reižu lielāks nekā Lietuvā un Igaunijā, un daudzas reizes lielāks kā citās Eiropas valstīs. Ar šo Latvija lepojas pasaules valstu vidū. Ar šo varam lepoties arī mēs – Priekules novada iedzīvotāji. Tikai pagaidām trūkst informācijas par to, kā mūsu novada dižkokiem klājas. Zinām, ka ir. Zinām, kur ir. Un tas arī viss. Pat fotogrāfiju, kur varētu redzēt šo koku dižumu un skaistumu, nav.

AICINĀM lauku zemju īpašniekus, dižkoku tuvumā dzīvojošos, mežsargus un dabas mīļotājus apciemot Priekules novada dižkokus, nofotografēt un atsūtīt bildes uz e-pastu ‘turisms@priekulesnovads.lv’. Pagaidām mums ir tikai Priekules dižkļavas foto. Kopīgiem spēkiem varam Priekules novada dižkoku fotogaleriju izveidot. Lai pašiem un visiem citiem arī prieks!

Ja apciemojat vai vienkārši atrodat kādu dižu koku, nododiet tiem sveicienus no visiem tiem, kuri vēl atceras, ka 20.gs.70.gados I.Ziedoņis kopā ar domu biedru grupu aizsāka Latvijas dižkoku atbrīvošanu – koku apkārtnes un pašu koku sakopšanu.

Lielāku un mazāku talku dienās, tuvāku un tālāku pastaigu dabā reizēs varat dižkokus ne tikai apciemot un nobildēt, bet vēl arī kaut nedaudz sakopt to apkārtni. Lai arī Leišmalītes dižkoki ne tikai diži, bet arī skaisti un brīvi augt vēl 100 gadus. Noderēs Latvijas dabas fonda sagatavots “Dižkoku atbrīvošanas ceļvedis”.

ATGĀDINĀM, ka par dižkoku uzskata sevišķi vecu un resnu koku ar zinātnisku, kultūrvēsturisku un estētisku nozīmi. Dižkoki atrodas valsts aizsardzībā! Skatīt MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Kontaktinformācija saziņai un sadarbībai.