Atis Kronvalds un Alfrēds Krūklis

Krote var lepoties ar vairākiem ievērojamiem cilvēkiem, kuri šeit dzimuši, dzīvojuši, viesojušies.

1837. gada 15. aprīlī Krotes ‘’Lejas Miķos’’ dzimis ievērojamais valodnieks, publicists, pedagogs Atis Kronvalds.

 

Krotes bibliotēkā apskatāms Ata Kronvalda un dzejnieka Alfrēda Krūkļa dzimtas koks.

Papētot sīkāk izrādās, ka Kronvalda senči Krotē dzīvojuši jau vismaz no 18. gs. vidus. Vēlāk A. Kronvalda dzīves ceļš aizvijies tālu un viņa devums latviešu tautai ir nenovērtējams. Valodnieka darinātos jaunvārdus kā māksla, vēsture, skolotājs, izglītība, dzeja u.c. izmantojam ik dienu.

A. Kronvalda mūžs nebija ilgs – vien nepilni 38 gadi. Dzimto māju vairs nav – tikai drupas, bet tur kuplo bērzu birzs, kuru 2004. gadā stādīja Krotes un Durbes skolu skolēni, jo abas skolas nes Ata Kronvalda vārdu, kā arī 20. gs. 70. gados atklātā piemiņas plāksne. Kronvaldu dzimtas pēcteči dzīvo arī Kanādā un Amerikā un vairums no viņiem zina, kāds ir viņu senča devums latviešu tautai. Kronvaldu dzimtā sākot ar Ati Kronvaldu katrā paaudzē ir vismaz viens skolotājs.

”Katram tā vieta svēta, kur piedzimis, audzis” – tā rakstījis Atis Kronvalds

(foto I.Folkmanis un nezināmu autoru)

 

      

Lita Vēkause - Tūrisma organizatore Krotē