Aicinājums atsaukties leišmalītes tūrisma uzņēmējus!

Aicinājums atsaukties leišmalītes tūrisma uzņēmējus!

Ja varat piedāvāt tūristiem un ne tikai tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem savus pakalpojumus (viesu nami, lauku mājas, atpūtas vietas, pirtiņas, laivu nomu, maizes cepējas, siera sējējas, mājās ražotu produkciju piedāvātāji u.c.) leišmalītes reģionā, aicinām sazināties, lai mājas lapā un drukātajos tūrisma materiālos iekļautu informāciju par Jūsu piedāvājumu.
Lūgums sazināties arī tad, ja jau esat jau iekļauti tūrisma bukletos, lai  precizētu vai papildinātu jau esošo informāciju!
Mājaslapas vajadzībām aicinām sniegt informāciju par pakalpojuma veidu, izveidot uzrunājošu aprakstu vai izveidosim to kopā, norādīt kontaktinformāciju, kā arī iesūtīt labas kvalitātes fotogrāfijas, kas raksturo Jūsu pakalpojumu.

Ļoti gribam palīdzēt vietējiem uzņēmējiem! Atbalstīsim vietējos!

 

Kontakti:

turisms@vainode.lv

turisms@priekulesnovads.lv

www.leismalite.lv